Close
905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832 905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832
213.505.6636 kyang@kpgatour.org

Golf Lesson

Total 8
Number Title Author Date Votes Views
8
숏펏을 돕기 위한 숏팁/맥파웰 박사 PGA 마스터 멤버
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 14
kyu yang 2018.09.21 0 14
7
타수를 줄이는 신비로운 숏게임/세라 황 프로
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 17
kyu yang 2018.09.21 0 17
6
Wide Not Long/PGA Master Professional. Ph,D
kyu yang | 2018.09.09 | Votes 0 | Views 45
kyu yang 2018.09.09 0 45
5
기본기를 다지는데 도움이 되는 도구 사용법- By Sean Lanyi
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 83
kyu yang 2018.08.24 0 83
4
코스 공략법 - PGA 골프 수석 프로 애덤 파리노
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 74
kyu yang 2018.08.24 0 74
3
정확한 숏 아이언 샷-최건준 박사
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 82
kyu yang 2018.08.24 0 82
2
골퍼들에게 필요한 운동기능/ By Jaden Yoo
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 69
kyu yang 2018.08.24 0 69
1
Is There Such A Thing As Too Much?/ Mac Powell,PhD
manna91 | 2018.08.22 | Votes 0 | Views 65
manna91 2018.08.22 0 65
New