Close
905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832 905 S. Euclid St #105 Fullerton, CA 92832
213.505.6636 kyang@kpgatour.org

Golf Lesson

Total 8
Number Title Author Date Votes Views
8
숏펏을 돕기 위한 숏팁/맥파웰 박사 PGA 마스터 멤버
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 105
kyu yang 2018.09.21 0 105
7
타수를 줄이는 신비로운 숏게임/세라 황 프로
kyu yang | 2018.09.21 | Votes 0 | Views 111
kyu yang 2018.09.21 0 111
6
Wide Not Long/PGA Master Professional. Ph,D
kyu yang | 2018.09.09 | Votes 0 | Views 132
kyu yang 2018.09.09 0 132
5
기본기를 다지는데 도움이 되는 도구 사용법- By Sean Lanyi
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 158
kyu yang 2018.08.24 0 158
4
코스 공략법 - PGA 골프 수석 프로 애덤 파리노
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 150
kyu yang 2018.08.24 0 150
3
정확한 숏 아이언 샷-최건준 박사
kyu yang | 2018.08.24 | Votes 0 | Views 183
kyu yang 2018.08.24 0 183
2
골퍼들에게 필요한 운동기능/ By Jaden Yoo
kyu yang | 2018.08.24 | Votes -1 | Views 147
kyu yang 2018.08.24 -1 147
1
Is There Such A Thing As Too Much?/ Mac Powell,PhD
manna91 | 2018.08.22 | Votes 0 | Views 138
manna91 2018.08.22 0 138
New